به گزارش افکارنیوز به نقل از واحد مرکزی خبر سفیر کشورمان در انکارا گفت این یازده زائر ایرانی که همگی در سلامت هستند و به ترکیه منتقل شدهاند و قرار است عصر امروز در استان حاتای در جنوب ترکیه، تحویل نماینده سفارت ایران شوند.
بهمن حسین‌پور سفیر کشورمان در ترکیه از تلاش‌های مثبت ترکیه برای آزادی این زائران تشکر کرد. گروه‌های مسلح هفته گذشته این ۱۱ زائر ایرانی را در سوریه ربوده بودند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تلاشهای بیوقفهای را با وزارت خارجه ترکیه برای آزادی این زائران و هفت مهندس ایرانی ربوده شده در سوریه انجام داده است.