به گزارش افکارنیوز،

مهرداد بذرپاش در جلسه کمیسیون اجتماعی کنفرانس وحدت اسلامی مطرح کرد که نیاز امروز امت اسلامی، فقط در شکل گیری سازمانهای سیاسی خلاصه نمی شود بلکه سازمانی با نام «سازمان تعاون اسلامی» برای حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی امتهای مسلمان لازم است.

توسعه گردشگری تقریب محور هم می تواند در مفاهمه و مراوده میان ملتهای اسلامی به ویژه جوانان موثر باشد.

اساس سرمایه اجتماعی اعتماد است و تقریب باید به شبکه مستحکم اعتماد بینجامد.

امروزه فضای مجازی بستر مناسبی برای شکل دادن گفتگوهای منطقی مذاهب اسلامی است.

یکی از محورهای ایجاد همدلی، تمرکز بر فعالیتهای علمی و دانش بنیان است. همانگونه که به تدبیر و تاکید رهبر حکیم و عزیز انقلاب اسلامی ، پیشرفت علمی، محور حرکت جمهوری اسلامی قرارگرفته و در جهان اسلام هم می توان این الگو را پیاده کرد.