رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه نظام سلطه برای خروج از انفعال خود و جلوگیری از گام چهارم انقلاب برای انتخابات ایران برنامه ریزی کرده است، گفت: تشکیل مجلسی انقلابی و عدالت محور نیاز امروز نظام اسلامی است.

به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، علیرضا زاکانی در نشست سراسری فرهنگیان جبهه متحد اصولگرایان که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حال برگزاری است با بیان اینکه انقلاب اسلامی که اکنون پایان سی و سه سالگی خود را جشن گرفته است تاریخ از پیش نوشته شده توسط نظام سلطه را تغییرداد، اظهار دشت: زمانی که پرچم حق به دست ملت ایران افتاد راه را به سمتی پیش برد که انقلاب به سرعت الگوی دیگرکشورهای حقیقت جو و آزادیخواه قرار گرفت.

دبیر ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه انقلاب اسلامی سیر تکاملی خود را به سرعت طی می کند تصریح کرد: انقلاب ما در این مسیر باید ۵ گام را بردارد که امروز در گام چهارم خود قرار دارد.

وی تشکیل انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی را ۵ گام انقلاب دانست و توضیح داد: جامعه اسلامی یعنی اینکه یک جامعه الگو و برتر و دارای پیشرفت های متعدد داشته باشیم که در آن جامعه عدالت و معنویت توامان با یکدیگر به منصه ظهور برسند.

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه دعوای امروز جهان بر سر حفظ ارزش های غرب و جلوگیری از گام چهارم انقلاب است، گفت: ما امروز در موضع برتر قرار داریم و به تعبیر مقام معظم رهبری در موقعیت بدر و خیبر هستیم و نظام سلطه نیز در موضع انفعال قرار دارد لذا نظام سلطه سعی می کند ایران در برداشتن گام چهارم خود موفق نشود.

زاکانی افزود: نظام سلطه قصد دارد ما را در داخل محصور و محدود کند و راه رشد را ببندد و در این مرحله حساس چشم خود را به انتخابات مجلس نهم دوخته است.

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایی با بیان اینکه نظام سلطه قصد دارد یک مسیر پرالتهاب را برای انتخابات طراحی کند، گفت: دشمنان برای رسیدن به قدرت دوباره خود و جلوگیری از گام چهارم انقلاب برای انتخابات ایران برنامه ریزی کرده اند لذا تشکیل مجلسی انقلابی و عدالت محور نیاز امروز نظام اسلامی است.

وی تشکیل مجلسی در تراز انقلاب اسلامی را مقدمه گام چهارم انقلاب دانست و تصریح کرد: تشکیل مجلسی با برنامه، هدفمند و مسئولیت پذیر و خدمتگزار انقلاب را به سمت تشکیل جامعه اسلامی هدایت خواهد کرد.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور دو وزیر با تجربه در زمینه آموزش و پرورش در فهرست جبهه متحد اصولگرایان گفت: با حضور مهندس فرشیدی و دکتر مظفر در مجلس نهم امیدواریم شاهد تلاش بیش از گذشته برای مروجین فرهنگ، علم و آینده سازان کشور باشیم.

وی با اشاره به اینکه نظام آموزشی ما نیازمند تحول است، تاکید کرد: مجلس نهم باید در خدمت تعلیم و تربیت قرار بگیرد تا نظام آموزشی ما به تحول اساسی و به نقطه مطلوب برسد.

زاکانی همچنین به حضور الهام امین زاده در لیست جبهه متحد اصولگرایان اشاره کرده و یادآور شد: ایشان از نمایندگان پرتلاش مجلس هفتم بود و همواره نبود ایشان در مجلس هشتم احساس می شد لذا امیدواریم که این کارشناس مسائل امور بین الملل با رای مردم به مجلس نهم راه پیدا کند.