به گزارش افکارنیوز،

در حاشیه دیدار امروز مسولان نظام و مهمان خارجی کنفرانس وحدت اسلامی با مقام معظم رهبری.

آرمیتا در کنار دختر شهید تهرانی مقدم

خودش میگوید کلمه به کلمه سخنان آقا را گوش میدهد

هفت سال از اولین باری که در این دیدارها شرکت کرده است گذشته. حتم دارم درس های زیادی فرا گرفته و حرف های زیادی برای گفتن دارد.