به گزارش افکارنیوز،

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده واحده این طرح، مقرر کردند از تاریخ تصویب این قانون، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» تبدیل می گردد.

هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه جویی در هزینه های جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأمین می شود.

علاوه بر این، براساس تبصره یک این ماده واحده مقرر شد در تشکیل این وزارتخانه موازین شرعی رعایت شود.