فارس به نقل از فرانس پرس: مانموهان سینگ پس از دیدار با هرمان وان رومپوی رئیس شورای اروپا در دهلینو تصریح کرد مشکلاتی در ارتباط با برنامه هستهای ایران وجود دارد ولی ما بر این باور هستیم که این موضوع میتواند و باید با بیشترین تاکید بر راه حلهای دیپلماتیک حل و فصل شود.

بر اساس این گزارش وان رومپی به همراه هیاتی از نمایندگان اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقامات رسمی هند به دهلی‌نو رفته است. رومپی هم به خبرنگاران گفت اروپا طرفدار راه‌ حل نظامی در قبال ایران نیست و هند می‌تواند از قدرت نفوذ خود استفاده کند تا ایران را بر سر میز مذاکره برگرداند.

دیدار نمایندگان اتحادیه اروپا با مقامات رسمی هند در راستای تشدید فشار‌ها بر هند برای کاهش سطح روابط تجاری با ایران ارزیابی شده است. ایران دومین صادر ‌کننده نفت خام به هند بعد از عربستان سعودی به شمار می‌رود و کشورهای غربی به دنبال ترغیب مقامات هندی برای کاستن از میزان وابستگی اقتصاد هند به نفت ایران هستند.

سفر هیات اروپایی به دهلی نو در شرایطی انجام شده است که دولت هند اعلام کرد به دنبال گسترش تجارت با ایران است. هند اعلام کرد در ماه میلادی جاری هیاتی از بازرگانان و صاحبان صنایع این کشور به تهران میروند تا فرصتهای تجاری با ایران را بررسی کنند. هیات بازرگانی هند در شرایطی قرار است راهی تهران شود که این کشور در ماههای اخیر در پرداخت پول نفت خام وارداتی خود از ایران با مشکلاتی روبرو بوده است.