گروه سرود ۲۲ هزار نفره دانشآموزی با پرچمهای جمهوری اسلامی ایران در حال ورود به محوطه میدان آزادی است.

به گزارش افکار نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر، شعار مرگ بر اسرائیل هم اکنون در میدان آزادی طنینانداز است.