به گزارش افکارنیوز،

محمود محمد سخنگوی رسمی حزب دموکرات کردستان عراق به خبرنگاران گفت: حزب دموکرات کردستان عراق به صورت رسمی مسرور بارزانی را به عنوان نامزد نخست وزیری اقلیم معرفی کرده است.

مسرور بارزانی تاکنون رئیس شورای امنیت محلی اقلیم کردستان عراق بوده است.

حزب دموکرات کردستان با کسب 45 کرسی در انتخابات پارلمانی محلی اقلیم در 30 سپتامبر گذشته، مامور تشکیل کابینه اقلیم شده است.

سخنگوی حزب دموکرات کردستان عراق همچنین اعلام کرد که نچیروان بارزانی نامزد ریاست اقلیم کردستان خواهد شد.

حزب دموکرات کردستان همچنین هیئتی را با حضور هوشیار زیباری برای مذاکره تشکیل کابینه با دیگر احزاب و جریان های سیاسی اقلیم کردستان معرفی کرده است.