کیهان:آقا رضا ربع پهلوي! اگر برانداز بودن در داخل ممكن است چرا خودتان تشريف نمي بريد داخل كشور براندازي كنيد؟ مرگ خوب است اما براي همسايه؟!
پایگاه اینترنتی بالاترین با درج مطلب فوق به قلم یکی از عناصر ضد انقلاب نوشت: آقای رضا پهلوی در مصاحبه با رادیو فردا اعلام آمادگی کرده که به شرط «برانداز» شدن سران جنبش سبز حاضر است با آنان وارد اتحاد شود. سوالی که می تواند مطرح شود این است که وقتی ایشان قادر نبوده است با شخصیت ها و گروه های سیاسی اپوزیسیون که ۳۳ سال است در دسترس ایشان بوده، کوچکترین اتحادی تشکیل دهد، چگونه و با چه پشتوانه ای خواستار اتحاد با موسوی و کروبی است؟ نکته دیگر این که او باید بهتر از همه بداند که سران جنبش امکان متحد شدن با گروه های «سرنگونی طلب» را ندارند و وای به حال و روز آنها که علنا بگویند که با سرنگونی طلب ها متحد شده اند. اما اگر برانداز شدن در داخل کشور ممکن است چرا خود ایشان تشریف نمی برند در داخل براندازی کنند؟