به گزارش افکارنیوز،

حسن بکتاشی دبیر اتحادیه سازمان اسلامی دانشجویان ایران دانشگاه آزاد اسلامی در میزگرد « 16 آذر و نشاط سیاسی دانشگاه در چله انقلاب» که به مناسبت روز دانشجو در خبرگزاری فارس برگزار شد، در مورد تاثیرگذاری جنبش دانشجویی گفت: جنبش دانشجویی از آغاز فعالیت خود همواره پیش قراول جریان سازی های عظیم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در سطح کلان کشوری و دانشگاهی بوده است.

وی ادامه داد:‌حال این تاثیر گذاری در طول زمان دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است. در دورانی گوشه ای از این جریانات به گونه ای عمل کرده اند که باعث افول مقطعی جریانات جنبش دانشجویی شده اند و حتی شاهد بوده ایم که بعدها از درون این جریانات اپوزیسیون خارج نشین نیز شکل گرفته است.

بکتاشی افزود: اما همواره بدنه بیدار و هوشیار جنبش دانشجویی سبب شده که گذر از این گردنه ها و دست انداز‌ها باعث هرچه قدرتمندتر شدن این جریانات مخلص دانشجویی شود و این جنبش دانشجویی باشد که در جامعه پرچم عدالت خواهی و حق طلبی را سرافراز نگه دارد.

 دبیر اتحادیه سازمان اسلامی دانشجویان ایران دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: امروزه به واقع شاهد جایگاه بالای تاثیرگذاری این جریانات در حل معضلات و مشکلات جامعه هستیم، به گونه ای که این اقدامات سبب اعتماد روزافزون بدنه دانشجویی و آحاد مردمی به این افسران پیشرو در عرصه عدالت خواهی شده است.

وی  درباره وضعیت تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه آزاد هم  یادآور شد: تشکل‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی همواره از نبود آموزش‌های مبتنی بر نیازهای روز تشکیلاتی و سیاسی رنج برده‌اند،که با برنامه ریزی‌های انجام شده سعی شده است این مشکل در حد توان مرتفع شود.

بکتاشی هم تاکید کرد: تغیر قوانین و سردرگمی فعالین تشکیلاتی دانشگاه آزاد اسلامی باعث گلایه این افراد شده است که حل مشکلات این افراد می‌تواند گام بسزایی در حرکت دوچندان جنبش دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی با این ظرفیت عظیم بردارد.