به گزارش افکارنیوز،

احمد امیرآبادی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس باید هر 6 ماه وظایف اعضای هیات رییسه مجلس تغییر کند که این اتفاق از امروز انجام شد. همچنین صندلی نمایندگان نیز هر 6 ماه می بایست عوض شود که این تغییر نیز اجرا شد.
وی افزود: علی اصغر یوسف نژاد در دور جدید در هیات رییسه مسئول قرائت تذکرهای کتبی و ثبت تذکرهای شفاهی نمایندگان و امور مربوط به استیضاح ها شد.
وی خاطرنشان کرد: اکبر رنجبرزاده مسئول امور تحقیق و تفحص ها و تعیین ناطقین در مجلس شد، محمد علی وکیلی نیز مسئول ثبت اخطارها و تذکرهای داخلی در جلسات علنی مجلس شد.
عضو هیات رییسه یادآور شد: علیرضا رحیمی نیز مسئول قرائت اعلام وصولی ها، ثبت سوال های نمایندگان از وزیران و قرائت میهمانان مجلس شد.
امیرآبادی ادامه داد: بنده نیز مسئول قرائت بیانیه ها، نوبت دهی گزارش کمیسیون ها و فراکسیون ها و ثبت ماموریت های نمایندگان شدم.
وی تصریح کرد: امیر حسین قاضی زاده دیگر عضو هیات رییسه نیز مسئول قرائت دستور کار جلسات مجلس و قرائت مواد لوایح و طرح ها در جلسات علنی شد.