روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اخیراً عناصر وابسته به گروهک‌های تروریستی و ضدانقلاب اقدام به انتقال تعداد ۴۰ جفت کفش(مردانه و زنانه) با قابلیت انفجاری به خاک جمهوری اسلامی ایران نموده‌اند
ترور با کفش، شیوه جدید گروهکهای تروریستی و ضدانقلاب. به گزارش سایتها، اخیراً عناصر وابسته به گروهکهای تروریستی و ضدانقلاب اقدام به انتقال تعداد ۴۰ جفت کفش (مردانه و زنانه) با قابلیت انفجاری به خاک جمهوری اسلامی ایران نمودهاند. گفته میشود در کفشهای مذکور مقادیری مواد منفجره تعبیه شده که با وارد نمودن ضربه به نوک کفش و کشیدن بند و یا در حین استفاده از آن منفجر میگردد.