به گزارش افکار نیوز به نقل از ایسنا,رييسجمهور با حضور در استان سيستان و بلوچستان وارد ايرانشهر شد تا ۵۰ كيلومتر بزرگراه و ۴۰۰ كيلومتر راه اصلي و تقاطع غير همسطح بزمان را با اعتبار ۳۲۰۰ ميليارد ريال مورد بهرهبرداري قرار دهد.

بر اساس این گزارش راه اصلی چابهار - ایرانشهر، تقاطع غیر همسطح بزمان - ایرانشهر، راه اصلی رستم‌آباد - ایرانشهر و پل بزرگ کشیک پروژه‌های آماده بهره‌برداری در استان سیستان و بلوچستان هستند.

ساخت و توسعه پروژه‌های زیرساخت‌های حمل و نقل استان با هدف تکمیل کریدور شمال - جنوب و برقراری ارتباط مناسب و سریع‌تر با سایرنقاط کشور به ویژه احیای مسیر ترانزیت به آسیای میانه از اهمیت زیادی برخوردار است.