به گزارش افکار نیوز، علی لاریجانی در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سئوال که "چهره های نزدیک به شما قصد دارند لیست جداگانه ای از جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات مجلس منتشر کنند، شما در انتخابات از کدام یک از این دو لیست حمایت خواهید کرد؟"، گفت: آنچه برای ما مهم است این است که در مجموع حضور ملت در صحنه انتخابات باشکوهتر باشد، این مهمترین مسئله برای کشور است و برای ما هم مهم است.

وی ادامه داد: باقی امور تاکتیک است. طبیعتا جبهه متحد ظرفیت بسیار خوب برای حضور در انتخابات دارد، من قبلا هم گفتم درباره باقی گروههایی که حضور دارند نباید سخت گیرانه اندیشیده شود. هر گروهی که می تواند حامل پیام روشنی برای مردم باشد و باعثشود انگیزه های مختلف در این زمینه با حساسیت حضور داشته باشند می تواند مفید باشد.

رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا در این انتخابات از فهرستی که منتقدان دولت ارائه خواهند کرد، حمایت می کند، گفت: من در این مورد هنوز تصویر روشنی از کار آنها ندارم. هر کسی آزاد است به نحوی که ممکن است فعالیت کند، درباره این گروه هم باید اول نتیجه کارشان را ببینم.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که آیا کاظم جلالی همچنان نماینده شما در جبهه متحد اصولگرایان است، گفت: بله جلالی در این گروه حضور دارد.