به گزارش افکارنیوز،

روزنامه های صبح امروز ایران در سرمقاله های خود به مهمترین مسایل روز کشور و جهان پرداخته اند که گزیده آن ها در ذیل می آید:

لزوم گذار فکری دولت

در یک فضای سیاسی، شکل‌گیری یک «مفهوم غالب» در بین افکار عمومی تحت تاثیر عوامل خاصی رخ می‌دهد. برخی مفاهیم با گذشت زمان و متاثر از آرمان‌ها و مبانی اخلاقی و انسانی یک جامعه و برخی دیگر، متاثر از فضاسازی‌های کاذب و تصنعی، ذهن مخاطبان را درمی‌نوردد.

پیامدهای خطرناک یک ادبیات مخرب وارداتی

«ابزار» متناسب با «هدف» به کار گرفته می‌شود و با آن نسبت نزدیکی دارد و از این رو نمی‌توان گفت هدف اصل است و ابزار فرع آن چرا که تحقق هدف وابسته به اتخاذ وسیله مناسب است.

مقابله با تهاجم فرهنگی چه شد؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی قله اصلی تصمیم ‌گیری فرهنگی کشور است. سران قوا، مسئولان فرهنگی کشور و نمایندگان رهبری در این شورا به رصد تحرکات دشمن در حوزه فرهنگی کشور مشغولند و به تناسب آن در مقام تصمیم‌ گیری و تصمیم‌ سازی برمی‌آیند.