عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تنگ نظری، تعصبات گروهی ، به رسمیت نشناختن برخی چهره های اصولگرا و خودشیفتگی را از موانع بر سر راه وحدت در جریان اصولگرایی عنوان کرد.
به گزارش افکار، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو برجسته رهپویان در گفتگو با مهر در بیان موانع وحدت در جریان اصولگرایی گفت: بخشی از این موانع مربوط به تنگ نظری هایی است که برخی از افراد دارند چرا که بعضی از اصولگرایان برای اداره کشور نظرات لازم را بروز نمی دهند و تعصبات گروهی خود را حاکم کردند و این یکی از موانع اصلی وحدت میان جریان اصولگرایی است.

وی با بیان اینکه دومین مانع بر سر وحدت جریان اصولگرایی این است که برخی از گروههای اصولگرایی سایر اصولگرایان و بعضی شخصیت های اصولگرایی را خارج از خط قرمز خود می دانند، گفت: این درحالی است که این شخصیت های اصولگرا مهمترین عامل وحدت میان اصولگرایان هستند و این نیز مانعی دیگر بر سر راه وحدت اصولگرایان است.

برخی افراد و گروه های اصولگرا خودشیفتگی و توهم دارند
دهقان افزود: خودشیفتگی برخی از افراد جریان اصولگرایی و توهماتی که برخی از این افراد و گروهها دارند مبنی بر اینکه خود را بی نیاز از جریانات دیگر می دانند مانع دیگری است که موجب می شود وحدت میان اصولگرایی شکل نگیرد.

جلسه رئیس جمهور با چهره های اصولگرا اگر از ته دل بود خوب بود
وی با اشاره به جلسه رئیس جمهور با برخی از چهره های شاخص اصولگرا گفت: این اقدام بسیار خوب بود اما اگر از ته دل و با اعتقاد انجام شده باشد. زیرا زمانی وحدت صورت می گیرد که افراد مواضع خود را تنزل دهند و در مسیر تفاهم حرکت کنند و نه اینکه بر مواضع خود پافشاری کنند.

این چهره اصولگرای مجلس تاکید کرد: وحدت باید در همه زمینه ها انجام شود و اصولگرایان نباید به این فکر کنند که حتما وحدت در زمان انتخابات مهم است، بلکه اکنون جریان اصولگرایی حاکم است و وحدت برای اداره کشور مهمتر از وحدت برای انتخابات است.