به گزارش مهر،محمود احمدینژاد صبح امروز (دوشنبه) با حضور در محل احداث تقاطع بزرگ غیر همسطح (بزمان- ایرانشهر) ضمن افتتاح این پروژه، به طور همزمان ۵ پروژه عمرانی و زیربنایی دیگر در حوزه راه سیستان و بلوچستان را افتتاح کرد.

تقاطع غیر همسطح بزمان با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال با ۱۰۲ هزار و ۶۰۰ متر مکعب بتن ریزی و بهسازی ۴۴ کیلومتر دیگر از مجموع ۱۰۴ کیلومتر راه اصلی ایرانشهر – سرباز با ۷ هزار و ۶۰۰ متر مکعب بتن ریزی، احداث۴ پل بزرگ و ۱۷۱ هزار تن آسفالت ریزی و هزینه ۳۳۲ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

پروژه راه اصلی چابهار – ایرانشهر - نیک شهر به طول ۲۸۲ کیلومتر با هزینه ۲ هزار و ۱۵۵ میلیارد ریال، حجم خاکبرداری و خاکریزی تجمیعی بیش از ۳۸ میلیون متر مکعب، حجم بتن ریزی یک میلیون و ۶۸ هزار و ۶۵۰ متر مکعب و ۶۰ هزار و ۴۳۳ تن آسفالت ریزی با ۷۷ هزار و ۳۰۰ متر مکعب، حفاری برای ۲ دستگاه تونل و با احداث۲۶ پل بزرگ و ۷۲۶ پل کوچک از پروژه هایی است که امروز با حضور رئیس جمهور بهره برداری از آن آغاز شد.

با حضور رئیس جمهور همچنین بهسازی راه اصلی رستم آباد – بزمان – ایرانشهر، به طول ۱۰۰ کیلومتر و با هزینه ۲۴۰ میلیارد ریال حجم خاکبرداری و خاکریزی یک میلیون و ۲۰۰ متر مکعب، ۴۰ هزار متر مکعب بتن ریزی و ۳۵۰ هزار تن آسفالت ریزی افتتاح شد.

احداث ۱۴ کیلومتر از بزرگراه خاش - ایرانشهر با ۳۰۵ میلیارد ریال هزینه و پل کشیک ۱۱۰ متری احداث شده با ۴۰ میلیارد ریال هزینه ، ۲ پروژه دیگری بودند که امروز رسماً بهره برداری از آنها آغاز شد .