خبرآنلاین نوشت: یک عضو جامعه روحانیت مبارز با اعتقاد بر اینکه بعضی​ها با عدول از مواضع اصولی در چگونگی مواضع دیگران نسبت به خودشان نقش داشتند، افزود: برخی افرادی که نقش آفرین و از بزرگان کشور بودند، دچار اشتباه در تحلیل شدند.

غلامرضا مصباحی مقدم افزود: باید دائما از خدا بخواهیم که ما را یک لحظه به خودمان واگذار نکند وگرنه هیچ تضمینی نیست که بنده یا هر فرد دیگری از مواضعمان عدول کنیم. ما همه انسانیم و در مواضعمان دچار اشتباه در تحلیل می‌شویم. کما اینکه برخی افرادی که نقش آفرین و از بزرگان کشور بودند، دچار اشتباه در تحلیل شدند. هرچقدر هم دیگران کوشش کنند، نمی‌​شود آن‌ها را در جایگاه پیشین نگه داشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا این موضوع شامل حال آقایان موسوی و کروبی هم میشود؟، گفت: بله قطعا. مگر آقای کروبی از امام حکم نداشتند و نماینده ایشان در بنیاد شهید و بعثه رهبری در سازمان حج نبودند؟ ولی دچار خطا و اشتباه در تحلیل شد. مگر آقای موسوی هشت سال نخست وزیر زمان دفاع مقدس نبود؟ ولی کار او به جایی رسید که به خاطر هوای نفس مقابل نظام و رهبری قرار گرفت تا جایی که حامیان او عوض شدند و کسانی پس از انتخابات از او حمایت کردند که نه با اسلام سر همراهی داشتند، نه با نظام جمهوری اسلامی و نه با ولایت فقیه و رهبری.