عصرایران: روزنامه ایران در بخش حاشیه نگاری سفر رئیس جمهور به قزوین نوشت:

استفاده از روغن دنبه گوسفند به جای روغنهای موجود، حاشیه جالب سخنرانی رئیس جمهور در جمع مدیران بود. دکتر احمدینژاد گفت: مصرف بیش از حد روغن با ترانس بالا در روستا و عدم مصرف روغن دنبه، باعث تهدید سلامت مردم شده که هم اینک به اثبات رسیده که خوردن روغن دنبه از همه سالمتر است.