به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، انتخابات وارد مرحله ای داغ در سراسر کشور شده و در این بین کاندیداهای انتخاباتی در استانهای کوچک و محروم با وعده های عملی نشده خواهان جذب رای مردم هستند.

بیشتر کاندیداهای انتخاباتی در استان ایلام به صورت شب نشینی در روستاها و شهرهای مختلف ایلام به منازل افراد می روند.

تعدادی از کاندیداها با رفتن به روستاهای محروم استان از توسعه روستا و تبدیل آن روستا به بخش و… سخن می گویند و تعدادی نیز به سران طوایف برای جمع آوری رای وعده پول می دهند.

حال اینکه طی سالهای گذشته استان ایلام از لحاظ شاخص های توسعه در ردیف پایین استانهای کشور قرار داشته و نیاز به توسعه دارد و باید نمایندگان برای رشد کل استان تلاش کنند.

در حال حاضر از استان ۵۵۰ هزار نفری ایلام بیش از ۲۰ درصد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و این برای کم جمعیت ترین استان کشور زیبنده نیست.

بیکاری در بین جوانان ایلام بیش از ۳۰ درصد است و کاندیداهای انتخاباتی نباید با سوء استفاده از این قضیه به فکر جمع آوری رای برای خود باشند و باید با ارائه راهکاری درست برای اشتغال در کل استان تلاش کرد.

استان ایلام دارای هشت شهرستان و دو منطقه انتخاباتی جنوب و شمال است که در نهایت سه نفر از این استان به مجلس می رود.