به گزارش تابناک، علی لاریجانی در پاسخ به این که چهرههای نزدیک به شما میخواهند لیست جداگانهای از جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات مجلس منتشر کنند، شما در انتخابات از کدام یک از این دو لیست حمایت خواهید کرد، گفت: آنچه برای ما مهم است، این که در مجموع، حضور ملت در صحنه انتخابات باشکوهتر باشد؛ این مهمترین مسأله برای کشور بوده و برای ما هم مهم است.

وی ادامه داد: باقی امور تاکتیک است. طبیعتا جبهه متحد ظرفیت بسیار خوب برای حضور در انتخابات دارد، من پیشتر هم گفتم درباره باقی گروه‌هایی که حضور دارند، نباید سخت گیرانه اندیشیده شود. هر گروهی که می‌تواند حامل پیام روشنی برای مردم باشد و باعثشود انگیزه‌های گوناگون در این زمینه با حساسیت حضور داشته باشند، می‌تواند مفید باشد.

رئیس مجلس در پاسخ به این که آیا در این انتخابات از فهرستی که منتقدان دولت ارایه خواهند کرد، حمایت می‌کند، گفت: من در این باره هنوز تصویر روشنی از کار آنها ندارم. هر کسی آزاد است، به نحوی که ممکن است فعالیت کند، درباره این گروه هم باید نخست نتیجه کارشان را ببینم.

لاریجانی در پاسخ به این پرسش که آیا کاظم جلالی همچنان نماینده شما در جبهه متحد اصولگرایان است، گفت: بله. جلالی در این گروه حضور دارد.