به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت مدیر یکی از سایت ها به اتهام التهاب در بازار سکه و طلا و بهائی بودن گفت: هیچ کس به خاطر داشتن تفکر و اعتقاداتش دستگیر نمی شود و به صرف اینکه بهائی است تحت تعقیب قرار نمی گیرد اما در صورتیکه مرتکب جرم شده باشد بر اساس قانون تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در رابطه با التهاب در بازار سکه و طلا نیز چند نفر دستگیر شده اند که پرونده هنوز در مرحله مقدماتی است و برای متهمان قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است.

خبرنگاری پرسید تصور نمی کنید برگزاری دادگاه متهمان پرونده فساد بانکی اخیر تأثیر منفی بر روی انتخابات داشته باشد که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: ما در کشوری هستیم که به طور متوسط سالیانه یک انتخابات برگزار می شود و نباید موضوع دادگاه را با انتخابات گره زد. مردم از ما توقع داشتند که به این پرونده سریع رسیدگی شود ما نیز مایل بودیم زمان دادگاه زودتر از این تعیین می شد اما به دلیل پیچیدگی های پرونده موفق به این کار نشدیم، به نظر بنده برگزاری دادگاه فساد بانکی نه تنها تأثیر منفی بر روی انتخابات ندارد، بلکه دارای تأثیر مثبت نیز هست.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی درباره ادعای شبکه بی بی سی در خصوص دستگیری بستگان چند نفر از کارکنان آنجا از سوی دستگاه قضایی در ایران گفت: هر فردی علیه امنیت ملی اقدام کند، بر اساس قانون با او برخورد می شود در این زمینه نیز برخی از بستگان کارکنان این شبکه در ایران فعالیتهای خلاف قانون و امنیت داشتند که برای آنها پرونده تشکیل و تحت رسیدگی می باشد.

خبرنگار مهر، درباره اظهارات توکلی در واکنش به اتهاماتی که معاون اول رئیس جمهور به وی وارد کرده پرسید که وی در پاسخ گفت: به دلیل اینکه از افراد اسم برده شد و اظهارات مورد ادعای شما را بنده نخوانده ام از پاسخگویی در این زمینه معذور هستم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تخلفات مالی صورت گرفته در شرکت شستا نیز گفت: تحقیق و تفحص از ناحیه مجلس امری طبیعی است، نمایندگان از برخی دستگاه ها تحقیق می کنند و پس از جمع بندی در مجلس اگر جرمی رخ داده بود، پرونده آن را به دستگاه قضائی می فرستند، در این زمینه نیز هنوز این مراحل در مجلس طی نشده و هر زمان پرونده به دستگاه قضایی ارسال شود به آن رسیدگی خواهیم کرد.