به گزارش فارس؛ غلامحسین محسنیاژهای عصر امروز در بیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اینکه عدهای از شکستخوردگان جریان فتنه سال ۸۸ روزهای اخیر به وسیله سایتهای خود قصد تشویش اذهان عمومی را داشته و از مردم دعوت کردند تا طی روزهای انتهایی بهمن به خیابانها بیایند که این موضوع قطعاً به صلاح کشور نخواهد بود آیا دادستانی کل کشور به عنوان مدعیالعموم در این باره برخوردی انجام داده یا خواهد داد؟ گفت: پر واضح است که هر فردی بخواهد اقدامی علیه امنیت کشور انجام دهد قانون جلوی او را میگیرد.

وی ادامه داد: این حرف‌ها برای مردم دیگر رنگی ندارد و مردم کشورمان فریب این گونه حرف‌ها را نخواهند خورد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر عده‌ای بخواهند از طریق فضای مجازی یا واقعی اقدامی علیه منافع مردم انجام دهند بدیهی است که با آنها برخورد می‌شود.

وی افزود: نیروهای امنیتی و دادستان‌های ذیربط علی‌الخصوص دادستان تهران در این رابطه حواسشان جمع است و مطمئناً پیش‌بینی چنین فضاهایی را خواهند کرد.

محسنیاژهای در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون به دادستانی کل کشور در رابطه با این تخلفات گزارشهایی واصل شده یا خیر؟ گفت: اشاره کردم که دادستان هر شهر مسئول بررسی این موارد است و هر کجا هم که لازم باشد دادستانی کل کشور از دادستان حمایت کند به کمک او خواهد رفت.