به گزارش افکار نیوز ، حسین سبحانی نیا در گفت وگو با خانه ملت، با رد اظهارات مشاور حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس هشتم رقیب دولت بوده است، افزود: واقعیت این است که یکی از برنامههای مجلس برای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری همراهی با دولت بوده و در این زمینه برنامهریزیها در هیئت رئیسه به گونهای تنظیم شده که حداکثر همکاری و همراهی با دولت وجود داشته باشد.بی‌قانونی‌های قوه مجریه فاصله مجلس با دولت را بیشتر کرد

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر تعامل مستمر مجلس با دولت، یادآور شد: عده‌ای تعامل مجلس و دولت را بر نمی‌تابند به همین دلیل در مواردی که بی قانونی‌هایی انجام می‌گرفت از سوی این افراد تشدید شده تا فضای تعامل بین دولت و مجلس کم‌رنگ شود که البته بی‌قانونی‌هایی از سوی دولت این فاصله را تشدید می‌کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس هشتم، با بیان اینکه در چنین شرایطی عده‌ای از نمایندگان درصدد دفاع از جایگاه و حیثیت مجلس برمی‌آمدند، تاکید کرد: از آنجا که مجلس باید در برابر مردم پاسخگو باشد، عده‌ای از نمایندگان با مشاهده یکسری بی‌قانونی‌ و طرح موضوعاتی از سوی دولت درصدد دفاع از حیثیت مجلس بر آمده، که این نه به عنوان کلیت مجلس بلکه از سوی تعدادی از نمایندکان بود که وظیفه خود می دانستند در مقابل بی قانونی‌هایی که از سوی دولت می دیدند موضع گیری کنند.

این نماینده مردم در مجلس هشتم، با بیان اینکه مصادیق زیادی برای بی قانونی از سوی دولت وجود دارد، تاکید کرد: به طور مثال با وجود فرموده امام(ره) و مقام معظم رهبری طرح این موضوع که مجلس در راس امور نیست نمایندگان را به موضع‌گیری وا می‌داشت و یا مواردی همچون بی توجهی به برخی قوانین و مصوبات مجلس و سلیقه ای عمل کردن در این زمینه نمایندگان مجلس را به واکنش واداشته و سعی می کردند در قالب وظیفه نظارتی به این موارد رسیدگی کنند که البته انجام وظیفه نظارتی از سوی عده‌ای به تقابل بین دولت و مجلس تلقی می‌شد.مجلس هشتم در ابعاد داخلی و بین‌المللی مواضعی مترقی داشته است

سبحانی نیا با بیان اینکه مجلس هشتم در ابعاد داخلی و بین‌الملل عملکرد مثبتی داشته داست، تاکید کرد: دفاع از منافع ملی، انرژی هسته‌ای، واکنش موثر در مقابل تهدیدات دشمنان به ویژه آمریکا، حمایت از جنبش بیداری اسلامی و مساله فلسطین و لبنان از مواضع مترقی و محکم مجلس هشتم در حوزه بین‌الملل بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه داخلی نیز وضع قوانین موثری به ویژه طی یکی دو ماه اخیر نشان از جهت گیری مثبت مجلس هشتم در راستای اجرای عدالت دارد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس هشتم، با رد اظهارات مشاور حقوقی رئیس جمهور، تاکید کرد: همان‌طور که در مجلس نمایندگانی با مواضع تند وجود دارد در میان دولتی‌ها هم افرادی با موضع‌گیری تند مشاهده می شوند که دست به طرح چنین موضوعاتی می زنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح موضوعاتی از این دشت در شرایط کنونی مصلحت نیست، افزود: باید فضا را به سوی آرامش پیش ببریم تا انتخاباتی آرام با مشارکت حداکثری داشته باشیم، بنابراین بهتر است افراد هر دو طرف هم دولت و هم مجلس از طرح چنین موضوعاتی پرهیز کنند.

غلام‌حسین الهام مشاور حقوقی رییس‌جمهور، گفت: چالش‌های میان مجلس هشتم و دولت را بیشتر از سمت و سوی مجلس می‌دانم.

وی با اشاره به ماههای آخر فعالیت مجلس هشتم افزود: بخشی از چالشهای میان مجلس و دولت ناظر به بحثهای حقوقی و بخش عمده آن ناظر به بحثهای رفتاری است، مجلس هشتم در جایگاه یک رقیب با دولت عمل کرد و این در نظام اجرایی آفت است.