به گزارش افکار نیوز سید مهدی نبی زاده در گفت وگو با ایرنا با اشاره به انفجار یك خودروی دیپلماتیك رژیم صهیونستی دردهلی نو اظهارداشت: 'ما هرگونه عمل تروریستی را محكوم كرده و از دولت هند نیز خواستاریم تا دراین خصوص ریشه یابی كرده و واقعیات را منتشر كند.'

وی همچنین با غیر واقعی دانستن اتهامات یک مقام رژیم صهیونیستی گفت: ' این اتهامات مثل همیشه غیرواقعی و دروغ است. '

گفتنی است انفجار یك خودروی دیپلماتیك رژیم صهیونیستی در دهلی نو كه منجر به زخمی شدن رانند و یك زن ازبستگان دیپلمات های صهیونیست شد.