به گزارش افکار نیوز ،هاشمی رفسنجانی در گفتگویی که روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه با روزنامه شرق انجام داده در پاسخ به سوال که آیا وی می خواسته امیرکبیر دوران باشد،گفته است:این طور نبود که امیر کبیر بخواهد برای الگو باشد.

وی همچنین به صورت تلویحی خود را بسیار توانمندتر از امیرکبیر دانست و گفت: همان‌طوری که می‌دانید عمر صدراعظمی امیرکبیر حدود سه سال بود و کارش را شروع کرد، آن همه سلطه اجانب و نفوذ سفارتخانه‌ها و وضع بد دربار و هزار فامیل و اینها خیلی به وی میدان نداد. یک نمونه‌هایی از کار را در همه بخش‌ها امیرکبیر آغاز کرد. شرایط بعد از دفاع مقدس ایجاب می‌کرد که در آن زمان ده‌ها برابر از آنچه که امیرکبیر توانست به سراغ آن برود، انجام شود.

کشور در همه زمینه‌های زیربنایی عقب بود و باید به همه آنها می‌پرداختیم که پرداختیم. خیلی موارد روبنایی یا خرابی‌های جنگ، حقیقتا‌ برای کشور کشنده بود. غرب و جنوب کشور منهدم شده بود. به علاوه عقب‌افتادگی ناشی از رژیم طاغوت را هم داشتیم. فکر می‌کنم امیرکبیر در یک فرصت کوتاهی در آن شرایط، کارهای خوبی شروع کرد.

هاشمی رفسنجانی همچنین دولت خود را پیشروتر از دولت خاتمی دانست و تصریح کرد که توسعه سیاسی مورد نظر خاتمی پیش از این مدت ها قبل در دولت وی عملیاتی شده بود.

وی در این زمینه گفت: آقای خاتمی شعار سیاسی در دوره اصلاحات سیاسی دادند ولی حقیقتش این بود که در دوران سازندگی به آنچه که آنها بعد می‌خواستند انجام بدهند پرداخته شده بود.

هاشمی رفسنجانی همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود تصریح کرد که در دولت خاتمی روزنامه ها بسته می شد ولیکن در دوره وی همچنین اتفاقی صورت نیفتاد.

وی در این زمینه توضیح داد: در مطبوعات انتقادات خیلی شدیدی می‌شد. اگر روزنامه «سلام» و بیان را ببینید، همت و نگرش آنها انتقادی بود. یک ستون الوسلام داشتند که هر چه می‌خواستند می‌نوشتند. همین افراد منتقد را در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری که قبلا نبود و تازه ابداع کرده بودم، آوردم…چه توسعه سیاسی شد که آن موقع نبود؟

هاشمی رفسنجانی همچنین دولت خاتمی را زائیده دولت خود عنوان کرد و گفت:آقای خاتمی با وجود برخی اظهارات از دل دولت قبل بیرون آمد. وزرای آقای خاتمی و معاونان آنان اکثرا همانهایی هستند که در دولت قبل بودند. به علاوه ترکیب سیاسی مسوولان دولت سازندگی کاملا نصف نصف بود، یعنی در مرحله دوم دولت من، تازه پنج نفر به خاطر اصرار مجلس حذف شدند، باز هم در روزنامه سلام آن زمان بررسی کرده و نمره دادند که ترکیب سیاسی به اصطلاح چپ و راست پنجاه پنجاه شد. اینها در روزنامه سلام هست و اشخاص هم شناخته شدهاند، میتوانید ببینید...افراد شاخص دولت آقای خاتمی شخصیتهای سیاسی دولت من بودند. در دولت سازندگی آقای خاتمی وقتی فشارهایی را که رویش میآوردند، تحمل نکرد و رفت. من به ایشان گفتم شما هر یک از مشاغلی را که میخواهید بگویید من به شما میدهم که ایشان کتابخانه ملی را خواست و من کتابخانه ملی را در اختیارش گذاشتم.