به گزارش افکارنیوز،

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی مستقر در وین، با فدتوف، مدیر اجرائی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که به منظور رایزنی درخصوص ارتقاء همکاری های مشترک از جمله پروژه های تعریف شده و یا در دست بررسی صورت گرفت، از جمله بر لزوم تسریع در تامین مالی برنامه مشترک کشوری، و تامین تجهیزات مورد نیاز پلیس موادمخدر تاکید شد.

در این نشست، همچنین پروژه ها و اقدامات جدیدی که به صورت مشترک در حال تعریف است، مورد بررسی اجمالی قرار گرفت و تصمیماتی برای چگونگی پیگیری امور اتخاذ شد.

غریب آبادی با اشاره به همکاری بسیار خوب ایران با دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل متحد، ابراز امیدواری کرد که از توان فنی و حرفه ای کارشناسان و متخصصان ایرانی در حوزه های مقابله با موادمخدر و جرم و جنایت در دبیرخانه، نهایت استفاده به عمل آید.