به گزارش افکارنیوز،

صبح امروز‌ و‌‌ در‌ جریان هشتمین‌ جشنواره باقرالعلوم‌ سپاه با حضور دریادار فدوی، معاون هماهنگ کننده سپاه، از‌ محققان و‌ پژوهشگران برتر دانشگاه علوم‌پزشکی‌ بقیه الله تقدیر‌ به عمل آمد. 

در این جشنواره همچنین مرکز نانو‌ بیو‌تکنولوژی‌‌، دانشگاه‌ بقیه الله به عنوان مرکز برتر پژوهشی‌ شناخته شد.