مردي به دادگاه خانواده آمد و گفت: ميخواهم از همسرم كه رشته تحصيليش مكانيك است و بعدها قرار است در همين رشته سر كار برود، جدا شوم.

به گزارش افکار به نقل از فارس، مردی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی یکی از شعب ارائه کرد.

این مرد در حضور قاضی شعبه ۲۵۴ این مجتمع قضایی خانواده گفت: همسرم حدود یک سال است که در رشته مکانیک تحصیل می‌کند و می‌گوید که اگر درسش را تمام کند بر سر این شغل می‌رود حتی اگر به قیمت جدایی از من باشد.

وی با اشاره به این نکته که قبل از آمدن به دادگاه چندین بار با همسرم صحبت کردم، ادامه داد: بارها از او خواسته‌ام که تحصیلاتش را رها کند چرا که نمی‌خواهم بعدها برای سرکار رفتن او دعوا پیش بیاید ولی او امتناع کرده و او کار خود را می‌کند

این مرد با بیان اینکه همسرم اصلاً متوجه نیست که به خاطر یک رشته تحصیلی زندگی مشترکمان را نابود می‌کند، اظهار داشت: می‌خواهم از همسرم جدا شوم تا او هر کاری که دوست دارد انجام دهد.

قاضي اين شعبه به دليل عدم حضور زن حكمي صادر نكرد و رسيدگي را به آينده موكول كرد.