در پي انتشار برخي از اخبار مبني بر سفر احمدينژاد به عربستان جهت شركت در مناسك حج، از نهاد رياست جمهوري اطلاع يافت كه رئيس جمهور چنين سفري را در پيش ندارد.

به گزارش افكار به نقل از ايسنا، رئيس جمهور اواخر هفته جاري جهت شركت در اجلاس سران كشورهاي حاشيه خزر به آذربايجان سفر خواهد كرد.