به گزارش افکارنیوز،

جمعی از نمایندگان معترض مجلس در نامه ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس اعلام کردند که اگر قرار است در پی استعفایی چنین دستورات عاجلی صادر شود بنابراین ما هم استعفا خواهیم داد.

جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال دستور حسن روحانی رئیس‌جمهور به منظور تشکیل کمیته و بررسی مشکلات مربوط به نمایندگان مستعفی اصفهان نامه‌ای نوشتند.

در این نامه نمایندگان اعتراض خود را نسبت به تصمیمات غیرکارشناسی رئیس‌جمهور و نگاه منطقه‌ای و به طور مشخص دستور برای بررسی مشکلات صرفا نمایندگان اصفهان، اعتراض کردند.

در این نامه همچنین نمایندگان این موضوع را اعلام کردند که اگر قرار است در پی استعفایی چنین دستورات عاجلی صادر شود بنابراین ما هم استعفا خواهیم داد.

در این نامه ذکر شده که مشکلات کشور باید بطور کلی مورد بررسی قرار گیرد و عدالت باید در توزیع منابع رعایت شود.