به گزارش افکارنیوز،

اخیرا بعد از تغییرات مدریتی در دانشکده هسته‌ای دانشگاه شریف برخی از دانشجویان با انتشار مطالبی در فضای مجازی از احتمال حضور بازرسان آژانس بین‌الملل اتمی دردانشگاه شهیدبهشتی خبر دادند.

برهمین اساس و با توجه به اهمیت موضوع خبرنگار خبرگزاری فارس، این موضوع را پیگیری کرد و نتیجه این پیگیری‌ها نشان می‌دهد چنین موضوعی صحت نداشته و این موضوع تنها در حد حدس و گمان بیان شده است.