به گزارش افکارنیوز،

امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در این همایش با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ما یک حادثه نبود بلکه یک روند ریشه‌دار و معنی‌دار است گفت: در آستانه 40 سالگی انقلاب لازم است با یک آسیب شناسی دقیق، نقاط قوت و ضعف خود را در راه رسیدن به آرمان‌های متعالی انقلاب بررسی کنیم تا دشمن را در رسیدن به اهداف شومش که شکست و نابودی انقلاب اسلامی است، ناکام بگذاریم.

وی در ادامه به دشمنی‌های 40 ساله دشمنان با انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: دشمن هیچگاه دست از دشمنی با انقلاب ما برنداشته و نخواهد داشت و امروز هم با همه توانش در صدد سد کردن راه انقلاب و ضربه زدن به آن است.

امیر دریادار سیاری با اشاره به نقشه و خیال باطل دشمنان در چلّه‌ی انقلاب مبنی بر اینکه انقلاب اسلامی ایران 40 سالگی را به خود نخواهد دید افزود: دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر و بعد از اینکه دیدند از طریق جنگ سخت و نظامی نمی توانند به اهدافشان برسند؛ تلاش مضاعفی را در عرصه های جنگ نرم و تهاجم فرهنگی بکار گرفته و سعی دارند از این طریق به همراه فشارهای اقتصادی انقلاب ما را زمین‌گیر کنند اما زهی خیال باطل که انقلاب ما یک حادثه و رویداد نبوده تا از بین برود بلکه انقلاب ما یک روند ریشه‌دار فرهنگی و تاریخی است که ریشه در قیام عاشورا دارد.

وی در ادامه سخنانش به مقایسه سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با شرایط حاضر پرداخت و گفت: دشمنان ما اکنون همان دشمنی‌های روزها و سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی مانند ترور، تحریم و .... را از خود بُروز می‌دهند با این تفاوت که جنگ نرم و تهاجم فرهنگی را نیز به آن اضافه کرده‌اند و سعی می کنند جوانان انقلاب و نسل چهارمی‌های ما را تحت تأثیر القائات فکری خود قرار بدهند اما آنها در یک دور باطل گرفتار شده‌اند و جوان نسل چهارمی انقلاب از نسل اولی‌های انقلاب اسلامی، انقلابی‌تر است و در تمامی صحنه‌ها حضور موثر دارد.

معاون هماهنگ کننده ارتش به علت اصلی دشمنی دشمنان با انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: با وقوع انقلاب اسلامی در ایران دشمنان جایگاه و منافع خود در منطقه راهبردی ما را از دست دادند لذا از آنجا که نمی‌توانستند و برایشان قابل تحمل نبود که منافع نامشروعشان در منطقه به خطر بیفتد از همان ابتدای پیروزی انقلاب شروع به دشمنی با ما کردند تا وضعیت را به شرایط پیش از پیروزی انقلاب برگردانند که البته تاکنون در رسیدن به اهدافشان ناکام بوده‌اند.

امیر دریادار سیاری در ادامه به اهمیت آسیب شناسی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: امروز که 40 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی گذشته ما باید آسیب‌های این انقلاب را بشناسیم و رفع کنیم.
چرا که جوان دهه چهارمی انقلاب، فساد و تبعیض های مالی و نابرابری ها و همه آنچه ضد ارزش به حساب می‌آید را نمی پذیرد. بنابراین وظیفه ما بعنوان مدیران یکی از مهم ترین نهادهای این انقلاب که با جوانان دهه چهارمی سر و کار داریم این است که غافل نباشیم و آسیب‌ها را کم کنیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه گفت: ما بعنوان حافظان اصلی انقلاب که وظیفه دفاع از تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در ارتش جمهوری اسلامی ایران بر عهده داریم نباید نسبت به مسائل انقلاب بی تفاوت باشیم و با انقلابی ماندن در مقابل دشمن تا بُن دندان مسلح ایستادگی کنیم.

امیر دریادار سیاری به مأموریت عقیدتی سیاسی در ارتش که نزدیک کردن دلها به خداست اشاره کرد و گفت: الحمدلله سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تاکنون در این زمینه موفق بوده و از جمله سازمان‌ها و نهادهای موفق انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی در ادامه با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرموده اند" کارکنان عقیدتی سیاسی باید مظهر نظم و دینداری باشند"، اشاره کرد و گفت: جانشینان و هماهنگ کننده‌های عقیدتی سیاسی‌های ارتش باید بدانند که حلقه اتصال بین سامانه‌های عقیدتی سیاسی و فرماندهی هستند لذا کار و فعالیت آنها دارای جایگاه بسیار مهمی است.

امیر دریادار سیاری افزود: هماهنگ کننده‌های عقیدتی سیاسی باید نسبت به سازمان و محیط خدمتی خود شناخت لازم را داشته باشند تا بتوانند با این شناخت به خوبی هدف گذاری کرده و نسبت به اهداف خود در اتصال بین عقیدتی سیاسی و فرماندهی عمل کنند.

رئیس ستاد ارتش خاطر نشان کرد: یک معاون نظامی خوب و شایسته باید مظهر نظم و انضباط بوده و با همراهی خوب و موثر با فرماندهی به خوبی نقش خود را در اتصال بین عقیدتی سیاسی و فرماندهی اِعمال کند و الگوی دیگران باشد.