یافته های پژوهشی مرکز مطالعات سازمان ملی جوانان نشان می دهد حدود ۴۵ درصد از طلاقها به نحوی با آشنایی پیش از ازدواج از طریق دوستی یا آشنایی در محل کار و یا تحصیل جوانان مرتبط است.

به گزارش افکار: مهر، این آمار طلاق ها به نحوی مربوط به زوج هایی می شود که آشنایی آنها برای ازدواج به دو روش دوستی یا آشنایی و ارتباط در محل کار و تحصیل بوده است.

یکی دیگر از مسائلی که در نظر سنجی موردی طلاق بررسی شده، موافقت خانواده ها با ازدواج زوجهای در آستانه طلاق است که بر اساس آن اغلب ازدواجهایی که منجر به طلاق شده از ابتدا با مخالفت خانواده روبرو بوده است. نتایج این مطالعه در مورد عوامل پایداری ازدواج نیز مشخص کرده که هرچه طول مدت نامزدی طولانی تر شود طلاق کاهش می یابد.

نرخ رشد ازدواج در کشور در حال افزایش است

مرکز مطالعات راهبردی سازمان ملی جوانان بر اساس مطالعات انجام شده در مورد وضعیت ازدواج و طلاق در استانهای مختلف در سالهای ۸۳ تا ۸۸، اعلام کرد: برخی استانها رشد منفی ازدواج داشته اند، اما در مجموع در چند سال گذشته نرخ رشد ازدواج در کشور در حال افزایش بوده که البته میزان رشد آن کم است و مقایسه آمار ۶ ماهه اول سال ۸۸ با سال ۸۹ نشان می­دهد که ازدواج ۳.۲درصد رشد داشته است.

عوامل اقتصادی؛ سومین مانع ازدواج جوانان

بر پایه این گزارش مولفه­های مختلفی در مورد دلایل تاخیر ازدواج قابل اشاره است و بر اساس نظر سنجی انجام شده در بین جوانان بر خلاف تصوری که عوامل اقتصادی را عامل تاخیر ازدواج می دانند، اولین و مهمترین عامل تاخیر ازدواج عوامل فرهنگی است.

در تحقیقات میدانی صورت گرفته مشخص شد که ۲۰.۱ درصد پاسخگویان علت تاخیر در ازدواج را کمی سن می دانند یعنی معتقدند که سن آنها برای ازدواج کم است و ۱۶.۵درصد ادامه تحصیل را عامل ازدواج نکردن دانسته اند و در این بین مشکلات اقتصادی در رتبه سوم تاخیر در ازدواج می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت مشکل اول تاخیر در ازدواج مسایل فرهنگی است.

۸۳ درصد دختران پیش از ۲۰ سالگی خواستگار دارند

همچنین بر اساس نظر سنجی انجام شده در شهر تهران مشخص گردیده که ۷۲ درصد اولین خواستگاریها از دختران بین سن۱۶ تا ۲۰ سالگی و ۱۱ درصد نیز قبل از سن ۱۶ سالگی رخ داده است، به این ترتیب ۸۳ درصد اولین خواستگاریها قبل از سن ۲۰ سالگی رخ داده است. از این رو اغلب خانواده ها یا دختران معتقدند که سن شان برای ازدواج مناسب نیست به همین دلیل به خواستگاران جواب منفی می دهند.

براساس این تحقیقات می توان به این نتیجه رسید که بیشترین عوامل در تاخیر ازدواج و افزایش طلاق در کشور ریشه فرهنگی دارد. از این رو می توان با تقویت عوامل مثبت فرهنگی در ازدواج و خذف موانع منفی، ازدواج به هنگام و پایدار را در خانواده ها و جامعه نهادینه کرد.