به گزارش افکارنیوز،

 بهروز نعمتی بااشاره به موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت:زمان دقیق استیضاح منوط به نامه وزیر به هیئت رئیسه است و شاید تا روز چهارشنبه این نامه ارسال نشود و در این صورت یکشنبه استیضاح در دستور جلسه علنی قرارگیرد ضمن آنکه نمایندگان استیضاح کننده گزارشاتی از وزیر در خصوص محور های اصلی استیضاح خواسته اند وپس از آن استیضاح کنندگان نظرات خود را اعلام خواهند کرد و براساس آیین نامه برای منتفی شدن استیضاح اعلام وصول شده باید همه درخواست کنندگان امضای خود را پس بگیرند.

وی افزود:استیضاح وزیر علوم هم در کمیسیون مربوط در حال برسی است تصمیم نهایی در خصوص آن در کمیسیون آموزش و پس جلسات استیضاح کنندگان با وزیر گرفته می شود.