به گزارش مهر، حسین چم حیدری افزود: این سایت بیشتر مربوط به همسران جوانی است که سه سال ابتدایی زندگی خود را می گذارنند. این سایت خدمات آموزشی و مشاوره ای خود را با موضوع مهارت های زندگی به صورت غیر حضوری ارائه می کند.

وی افزود: درباره سامانه تلفنی هم می توان گفت که این سامانه، امکان شنیدن چند موضوع درباره مسائل مربوط به ازدواج را فراهم می کند.

معاون آموزشی موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس ادامه داد: از سه سال پیش یک مرکز تخصصی و پاسخگویی مسائل ازدواج و خانواده به نام " آستان مهر " راه اندازی شده که در سال قبل بیش از ۳۵ هزار مراجعه کننده داشته است.

وی یکی دیگر از فعالیتهای موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس در هفته ازدواج، معرفی بانک جامع اطلاعات اساتید است که اطلاعات ۳۰۰ کارشناس حوزه ازدواج از ۲۴ استان کشور را در بر می گیرد.

تدوین سر فصلهای آموزشی با موضوع ازدواج در شورای علمی ازدواج و خانواده

چم حیدری با تاکید بر اینکه انجام فعالیتهای پژوهشی از جدی ترین فعالیتهای موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس است گفت: ما از سالها قبل در شورای علمی ازدواج و خانواده، سندهای محتوایی و پروتکلهای تحقیقی را با حضور اساتید کشوری و استانی تدوین کردیم و اکنون سر فصلهای آموزشی قبل، حین و بعد از ازدواج را به طرح آموزشی تبدیل کرده ایم که منبع درسی مفیدی برای مدرسان این حوزه محسوب می شود.

وی مخاطبان موسسه خدمات مشاوره ای را در دو گروه عام و مرجع معرفی کرد و اظهار داشت: مخاطبان عام، جوانانی هستند که در آستانه ازدواج قرار دارند و گروه خاص یا مرجع، مخاطبان دیگر ما هستند که شامل چندین موسسه خدمات مشاوره و مربیان آموزشی است.