به گزارش افکارنیوز،

وزیر آموزش رژیم صهیونیستی، در واکنش به تصمیم آمریکا برای عقب نشینی نظامی از سوریه، مدعی شد برای اسرائیل، تحریم های ایران بسیار مهم تر از این موضوع است.

بنت در این باره گفت: تصمیم آمریکا (برای خارج کردن نیروهای نظامی خود از سوریه) تصمیم خوبی نیست، اما «فاجعه» هم نیست.

وزیر آموزش رژیم صهیونیستی در گفتگو با رادیو ارتش (اسرائیل) مدعی شد: برای ما، تحریم های اقتصادی ایران بسیار مهم تر از حضور نظامیان آمریکایی در سوریه است.