به گزارش افكار به نقل از ایسنا، پرويز سروري، با اشاره به بازديد اعضاي كميسيون امنيت ملي و بعضي از نمايندگان تهران از زندان قزلحصار و برگزاري جلسات جدي با وزير دادگستري و رييس زندانها، اظهار كرد: پس از اين جلسات قرار شد از ابعاد مختلف اين موضوع را بررسي ميكنيم.

وی با بیان اینکه درصد قابل توجهی از زندانیان در رابطه با مواد مخدر بازداشت شده‌اند، یعنی معتاد یا توزیع کننده هستند، گفت: این افراد آلوده به مواد مخدر و یا مرتبط با این موضوع، باید در اردوگاههای کار قرار گیرند و به نوعی هم مساله ترک و کار درمانی و هم بازپروی روی آنها انجام گیرد.

وی با بیان اینکه فضای زندانهای ما با زندانیان تطابق ندارد، گفت: بیشترین علت آن هم تعداد زیاد زندانیان مواد مخدر است. از این جهت در رابطه با موضوعات درمانی و ترک و بازپروری این زندانیان و هم در رابطه با خالی کردن زندان ها از این افراد، که ظرفیت زیادی را اشتغال کردند، نیاز است که اقدامات اساسی صورت گیرد، لذا احساس می‌شود که باید اردوگاههای کار در همه‌ی استانها فعال شود.

نماینده‌ی تهران با تاکید بر اینکه باید مجلس هم اقدام اساسی در این رابطه انجام دهد، افزود: اینکه همه موضوعات به جرم منتهی می‌شود و نتیجه جرم هم زندان است، اقدام درستی نیست، زیرا می‌توانیم با جایگزینی مجازات، آخرین مرحله قضاوت را زندان بدانیم نه اولین مورد را. لذا احساس می‌شود که اقدامات جایگزین ممکن است بتواند به نوعی بازدارندگی بیشتری را ایجاد کند از این جهت نیاز است توجه جدی صورت بگیرد.

وی افزود: البته از زندانهای استان‌های دیگر نیز بازدید می‌کنیم و وضعیت فعالیتهای آموزشی، پرورشی، بهداشتی و اقدامات نگهداری و نحوه‌ی رفتار با زندانیان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نظر داریم این موضوع را شتاب بیشتری پیگیری کرده تا به نتیجه‌ی مشخصی در این رابطه برسیم.

سروری همچنین درباره‌ی بررسی انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز گفت: نظر ما این است که این اتفاق می‌توانست به شکل بهتری صورت بگیرد، اما شتابزدگی و عدم مشورت باعثشد که مشکلاتی در این رابطه ایجاد شود. بعد از آن وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی جلساتی را با کمیسیون بهداشت و آموزش تحقیقات داشتند و در آنجا قرار شد که از ۴ کمیسیون، ۴ نماینده با وزیر بهداشت جلسه‌ای داشته باشد.

وي افزود: در اين خصوص كميسيون بهداشت و درمان، آموزش، امنيت و اصل ۹۰، جلسهاي داشتند و در آنجا قرار شد كه اين جلسات در قالب يكي الي دو كار گروه ادامه پيدا كند و روندي صورت گيرد كه بتواند به شكلي اين مساله را مديريت كند. در حال حاضر اين موضوع در دست پيگيري و بررسي است و انشاء الله بتوانيم به نقاط مشتركي برسيم.