به گزارش افکارنیوز،

دکترهادی کاظمی رییس بیمارستان خاتم الانبیاء در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: در همین لحظه از آی سی یو بیرون آمدم و در حال صحبت با شما هستم، وضعیت ایشان مانند قبل است.
رییس بیمارستان خاتم افزود: این بار اول نیست که ایشان در آی سی یو هستند ولی این بار حال ایشان وخیم تر است.
وی ادامه داد: این که گفته می شود ایشان در قید حیات نیست و دستگاه ها قطع شده ، درست نیست، آیت الله هاشمی شاهرودی در قید حیات و زیر مانیتور است.