دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبري خود با اصحاب رسانه در مورد جلسه مشترك رئيسجمهور با چهرههاي سرشناس جبهه اصولگرايي را چگونه ارزيابي ميكنيد و اين گونه جلسات چه كمكي ميتواند به پيشبرد اهداف جبهه اصولگرايي بكند، گفت: هر گونه حركتي در اين رابطهها مثبت ارزيابي ميكنم چرا كه ما نياز به انسجام ملي پيرامون نظام و رهبري داريم تا بتوانيم در مقابل تهديدات، تحريمها و فشارهاي بينالمللي ايستادگي كنيم.

رضایی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا جلسات اصولگرایان با رئیس‌جمهور استمرار خواهد داشت یا نه، تصریح کرد: از استمرار این جلسات اطلاعی ندارم اما تمایلی در بین نیروهای دلسوز برای برگزاری این گونه جلسات می‌بینم.

وی برگزاری جلسات مشترک رئیس‌جمهور با چهره‌های سرشناس اصولگرایان را نشان‌دهنده هوشیاری فعالان سیاسی کشور دانست و در پاسخ به سؤالی در خصوص ماموریت رئیس‌جمهور به سه چهره اصولگرا گفت: هنوز ابتدای راه است و باید روشن شود که وحدت روی چه مسائلی شکل خواهد گرفت.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: بايد مشخص شود كه آيا اين جلسات به انتخابات مربوط است يا يا مسائل ديگر. اگر به انتخابات مربوط شود بايد مشخص شود كه آيا جريانهاي ديگر شركت خواهند كرد يا نه.