به گزارش افکارنیوز،

متن کامل لایحه بودجه 98 کل کشور با جمع منابع 1703 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی 478 هزار میلیارد تومانی منتشر شد.

بر اساس این گزارش و با توجه به بودجه تقدیمی مجلس،‌ بودجه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور عیناً به نصف کاهش یافته است.

بودجه دفتر معاون اول در سال گذشته 100,000,000,000 ریال بوده که این رقم در بودجه پیشنهادی برای سال 98، به نصف کاهش یافته و معادل 50,000,000,000 ریال شده است.