به گزارش افکارنیوز،

محمد جواد جمالی نوبندگانی گفت: روز گذشته و امروز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی پرونده نماینده مردم سراوان تشکیل جلسه داد.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: جلسه امروز با حضور میراشرفی رئیس گمرک و جلیلی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد برگزار شد.

وی افزود: هیئت نظارت روز چهارشنبه برای بررسی این پرونده تشکیل جلسه خواهد داد