به گزارش افکارنیوز،

حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار  با بیان اینکه کلیات طرح پارلمان اصلاحات به تأیید دفتر سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات رسیده است، گفت: یکشنبه هفته آینده در جریان جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پارلمان اصلاحات به بررسی گذاشته شده و به تصویب رسیده و پس از ان به فاز اجرا وارد خواهد رسید.