به گزارش افکارنیوز،

بهرام قاسمی سخنگوی دیپلماسی، به مناسبت سالروز درگذشت زرتشت پیامی را منتشر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

سالروز درگذشت آشو زرتشت، پیامبر بزرگ ایرانی را به کلیه زرتشتیان مهربان کشورمان و "پارسیان" در سایر کشور‌ها تسلیت می‌گویم. زرتشت بزرگ پایه گذار آیین یکتاپرستی در ایران باستان و منادی و مبلغ پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است. آئینی که هنوز هم هویت خود را در مهر و دوستی میان انسان‌های نیک نهاد و دوری از کینه و رفتار‌های اهریمنانه جستجو می‌کند. جمهوری اسلامی ایران و همه ایرانیان به عنوان کشوری که همواره توانسته است پرچم همزیستی و دوستی میان ادیان مختلف را به عنوان یک الگو و نمونه در این سرزمینِ هماره یکتاپرست بر افراشته دارد، برای برخورداری از این فرهنگ متعالی در جهان پر آشوب و آشفته امروز به خود می‌بالد.