به گزارش افکارنیوز،

سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ، درباره بازگشت کشورهای معارض سوریه به این کشور و بازگشایی مجدد سفارتخانه‌های این کشورها در سوریه، گفت: این موضوع نشان دهنده سیاست‌های درست جمهوری اسلامی بود و کسانی که می گفتند ایران نباید در سوریه وارد شود، تحلیل اشتباه داشتند.

وی ادامه داد: برخی از عناصر وابسته می گفتند که این سیاست اشتباه بوده و برخی دیگر صادقانه و صحیح تحلیل کردند. اما در عمل مشخص شد که تحلیل های مخالفان اشتباه بود است.

 سردار احمد وحیدی درباره شکستی که به واسطه حضور ایران در سوریه به آمریکا و تروریست ها وارد شد، عنوان کرد: حضور ایران در کنار ملت و دولت سوریه شکست بزرگ دیگری را برای آنان رقم زد، تروریست‌ها را ناکام کرد و آمریکا دچار مشکل پارادایمی شد و قدرت آنها زیر سوال رفت.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: اگر دولت آمریکا اقدام به جریان آفرینی مجدد در مناطق مختلف  نکند، منطقه صلح و آرامش را مشاهده خواهد کرد.