به گزارش افکارنیوز،

 بگو و بخند قاضی‌پور و رحیمی در صحن علنی مجلس را مشاهده می کنید.