گروه سیاسی- هرچه میخواهیم زیر سبیلی بی ادبی های برخی مسئولان را رد کنیم ، انگار نمیشود ! هر روز و هر هفته و هر ماه سوژه ای یافت میشود بدتر از سوژه قبلی ! دائم بی احترامی و طلبکاری و دو قورت و نیم باقی بودنشان حرصت را در می آورد ! حیا را خورده و آبرو را قی کرده اند !

به گزارش افکارنیوز، مگر کجای زمین خدا ایستاده اید که اینگونه کری میخوانید و خدا را بنده نیستید و به مردم چونان رعیت زیر دستتان نگاه میکنید گویی برده و اسیر و عبیر شمایند ...

آن صحبتهای شخص شخیص رئیس جمهور در سالهای خدمتشان که حاوی حدود 50 توهین به مردم و منتقدانشان بود و در همین سفر آخرشان به سرخه هم که با طنز مخصوص زنونابین ، به ریش همه خندیدند ... وزیر بهداشت هم که در کابینه پس از جناب آخوندی ، گل سرسبد این فکاهیات هستند با پیشنهادات فیزیوتراپی و بمال بمالشان ... برخی نمایندگان مجلس هم که کلا روی سنگ پای قزوین را سفید کرده اند با این ادبیات لمپن و طلبکار مدارانه ... به جای عذر خواهی هم میگویند به تو ربطی ندارد!صحبت نکن! بعضی ها هم که شب خوب نمیخوابند فردایش کنترل جلسه از دستشان در میرود و ...

شماها هم قبل از این میزنشینی و پست و مقام ، فردی عادی در این مملکت بودید و ادعا میکردید که اگر من جای فلانی بودم و پستی داشتم فلان میکردم و بهمان ...

چه شده که از آن طرف میز به این طرف ، راهی به جز دشنام نیست ! نه خدمتی میکنید، نه تلاشی برای حل مشکلات مردم میکنید ، برخی از شما مسئولان فقط و فقط به فکر منافع شخصی خودتان هستید و توقع دارید هر جا پا میگذارید، همه شما را بشناسند و تا کمر خم شوند و بله قربان گویان به دنبال راه اندازی مساله شخصی شما باشند ... مردم هم گور پدرشان هرچه باداباد ... اگر گرانی است ، اگر تورم است، اگر قدرت خرید ندارند ، اگر چهار نفر در آتش سوزی مدرسه میسوزند ، ده نفر در اتوبوس دانشگاه میمیرند ، سرویس مدرسه ای خارج از عرف سوار میکند و از پل سقوط میکند و و و ... به شما چه ربطی دارد آخر ! همه کار حباب است ! شاید اصلا بهتر باشد حباب که آنقدر زور و قدرت تدبیر دارد بیاید مسئول شود ! چه کسی گفته مسئول مربوطه باید اول عذرخواهی کند دوم استعفا دهد سوم با متخلفین برخورد شدید کند چهارم دلجویی از خانواده ها کند و و و ...

چه حرفهایی میزنیم ها ! توقعاتی داریم ما هم ! مسئول و این حرفها ! قدیم بود که میگفتند ادب مرد به ز دولت اوست !حاشا و کلا ! بروید سرتان به کار خودتان باشد ! عه !!!

صفورا ترقی