به گزارش افکارنیوز،
اصغر سلیمی با اشاره به لزوم حفظ وحدت و احترام به دست آورد های نظام در شرایط کنونی گفت:هر دو جریان سیاسی کشور در دوره ای مسئولیت های کلیدی و مهمی را بر عهده داشتند و نقاط قوت و ضعف در کارشان مشهود بوده و نمی نوان به صورت مطلق مشکلات را گردن کسی انداخت.

باید منافع ملی نقطه اشتراک همه جریانات سیاسی باشد

وی افزود:بی اعتمادی مردم به مسئولان راهبر اصلی دشمنان است و بزرگان جریانات سیاسی نباید به این بی اعتمادی ها دامن بزنند و آب به آسیاب دشمن بریزند و باید منافع ملی نقطه اشتراک همه جریانات سیاسی باشد وباید توجه داشت از تخریب دست آورها وبزرگ نمایی مشکلات هیچ کسی بهره ای نمی برد.

جریانات بیشتر تلاش می کنند مچ جناح مقابل را بگیرند بجای آنکه دست اورا بفشارند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی وشوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:در کشور های توسعه یافته بعضا شاهد آن هستیم که بعد از انتخابات جریان ها و احزاب سیاسی دوشا دوش جریان پیروز قرار می گیرد و برای حل مشکلات حرکت می کند و در داخل جریان خود نیز دست به کادر سازی و تقویت می زند اما این فرهنگ در کشور ما هنوز وجود ندارد جریانات بیشتر تلاش می کنند مچ جناح مقابل را بگیرند بجای آنکه دست اورا بفشارند.

وظیفه همه ما است که در کنار دولت مستقر و در مقابل دشمن مشترک مبارزه کنیم

وی ادامه داد:در شرایط فعلی وظیفه همه مااست که در کنار دولت مستقر و در مقابل دشمن مشترک مبارزه کنیم و دست از تخریب های بدون منطق برداریم و اگر هم انتقادی وجود دارد راهکار جایگزین ارائه دهیم مگر نه تخریب آسان ترین راه است و هیچ نفعی برای مردم ندارد.

نادیده گرفتن دست آورد های جناح مقابل وبزرگ نمایی مشکلات چیزی است که دشمنان دنبال آن هستند

سلیم با انتقاد از رویکرد تخریبی رایج در کشور گفت:نادیده گرفتن دست آورد های جناح مقابل وبزرگ نمایی مشکلات چیزی است که دشمنان دنبال آن هستند و رسانه های آنها نیز به طور گسترده همین خط را دنبال می کنند،به عنوان مثال در موضوع برجام باید توجه داشت که تصمیم نظام در این توافق اجرا شد و اگر این کار صورت نمی گرفت امروز تحریم های شورای امنیت و اروپایی ها در کنار فشار های ترامپ مشکلات فراوانی برای ما ایجاد می نمود،البته ما به همه آن چیزی که می خواستیم در برجام نرسیدیم و این امری طبیعی است و نباید انتظار داشت طرف مقابل هیچ موفقیتی کسب نکند و همه امتیازات برای ما باشد و باید توجه کرد طرف مقابل ما در برجام همه قدرت های شرق وغرب عالم بودند.