به گزارش افکارنیوز،

دستور جلسات علنی هفته آینده (۱۶ الی ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

براین اساس ادامه رسیدگی به طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس درباره طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین گزارش کمیسیون شورا‌ها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها از جمله دستور کار جلسات هفته آینده پارلمان است.