به گزارش افکارنیوز،

 ناوگروه پاکستان شامل ۴ کشتی از تاریخ ۶ تا ۹ ژانویه (۱۶تا ۱۹دی) در بندرعباس پهلو خواهد گرفت.

این اقدام در راستای تقویت همکاری میان نیروهای دریایی ۲ کشور انجام می‌شود و کشتی‌ها حامل سلام گرم و پیام اتحاد، صلح و رفاه برای ۲ ملت است.

گفتنی است این اقدام تازگی ندارد و سال گذشته نیز ناوگروه صلح و دوستی پاکستان از بندرعباس بازدید کرد.

در جریان سفر پیش رو نیز دیدارهایی میان هیأت اعزامی و مسئولین ایرانی انجام خواهد شد.

این سفرها نشانه‌ای از رشد روابط دفاعی-امنیتی میان ایران و پاکستان است و زمینه تبادل تجربیات و تقویت همکاری میان طرفین را فراهم می‌کند.